iphone app
android app
iphone app android app
Ηράκλειο, -ο C 
Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2023

Η Περιφέρεια Κρήτης δίπλα στην τρίτη ηλικία


21/02/2018, 12:07

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη 2η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Αντιμετωπίζοντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Νάκα της Σουηδίας.

Σκοπός του έργου «FILO» είναι η διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος ενίσχυσης επαγγελματικών προσόντων στο πεδίο αντιμετώπισης της μοναξιάς των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα βασιστεί στην αξιοποίηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πεδίο αυτό, μεταξύ των συμμετεχόντων του έργου, οι οποίες αφορούν στην παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινότητα. Στο έργο, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχουν, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ρότερνταμ (Ολλανδία) ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Ρότερνταμ (Ολλανδία), η Εταιρεία Περίθαλψης Ροσελάρε (Βέλγιο), ο Δήμος Μασσαλίας (Γαλλία), το ENSA - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιταλία με έδρα τις Βρυξέλλες), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την κατάρτιση και την ένταξη στην εργασία της Βενετίας (Ιταλία) & ο Δήμος Nacka (Σουηδία).

Στη συνάντηση, παρουσιάστηκαν 6 καλές πρακτικές αντιμετώπισης της μοναξιάς των ατόμων 65+, αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων υγείας μέσω νέων θεωρητικών προσεγγίσεων κατά της γήρανσης, τη μακροζωία μέσω της υγιεινής ζωής & διατροφής με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της πολιτιστικής ζωής και άλλων δραστηριοτήτων.

Παρουσιάστηκαν επίσης ειδικές τεχνικές και μέθοδοι καταγραφής των αναγκών και των κοινωνικών δραστηριοτήτων των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 65+, προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης της μοναξιάς τους ανάλογα με τις φυσικές και γνωσιακές τους δυνατότητες. Στην ίδια κατεύθυνση, της καταγραφής δεδομένων και της διεξαγωγής έρευνας για τη διατύπωση προτάσεων και μέτρων παρέμβασης για την υγεία και προστασία των ηλικιωμένων, παρουσιάστηκε ειδικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο με τη συμμετοχή πολλών Δήμων της Στοκχόλμης.

Πραγματοποιήθηκαν τέλος, δύο (2) επιτόπιες επισκέψεις: Η πρώτη, σε εδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου Νάκα όπου άτομα 65+ φιλοξενούνται αλλά και συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Δήμο για την ανάπτυξη της υγείας και της κοινωνικότητάς τους. Η δεύτερη επίσκεψη, σε πολιτιστικό φορέα χρηματοδοτούμενο από τη Δήμο Νάκα για την ανάπτυξη πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (εκμάθηση χρήσης της νέας τεχνολογίας, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.) για άτομα 65+. Η παρουσίαση των καλών πρακτικών συνοδεύτηκε από ειδικά εργαστήρια που αναπτύχθηκαν μεταξύ των εταίρων όπου αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα & οι αδυναμίες της εφαρμογής των καλών πρακτικών.

Στη συνάντηση και στα ειδικά εργαστήρια που αναπτύχθηκαν συμμετείχαν τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, Βλασάκη Κατερίνα και Μαρκάκη Καλλιόπη.


Μαρία Ελένη Νικηφόρου
  Εκτύπωση
 
   TOP ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΓΝΩΜΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΕΝΤΥΠΟ PDF | MEDIA | LIFESTYLE | EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΥΓΕΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΤΑΞΙΔΙΑ | ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | AUTOMOTO | BLOGS | ΧΡΗΣΙΜΑ TOP
TEST_MAIL